Terms and Conditions

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

ОБЩИ УСЛОВИЯЗа целите на настоящите общи условия, моля имайте в предвид следните дефиниции:

 • „САЙТ“ – означава уебсайта на адрес www.technostore.bg;
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ – означава виртуален магазин находящ се на www.technostore.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет;
 • „ПОЛЗВАТЕЛ“ – означава лице, ползващо функционалностите на сайта;
 • „ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава данни по смисъла на Закона за защитна на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД“)
 1. www.technostore.bg  е уебсайт, който е собственост на „Техно“ ООД с ЕИК:131403559, със седалище и адрес на управление град. София, р-н Сердика, кв. Банишора, бл. 16А, вх. А, ап.19.
 2. На сайта се предлагат продукти, на които „Техно“ ООД е официален представител и директен вносител, продукти, на които фирмата е разпространител. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като „Техно“ ООД  не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
 3. Сайтът предоставя и следните услуги:
 • Детайлна информация за продуктите относно дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките, като „Техно“ ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „Техно“ ООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.
 • Възможност за онлайн закупуване. Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като „Техно“ ООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от „Техно“ ООД онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Плащането на цената може да бъде извършено чрез наложен платеж, както и чрез банкова карта. При плащането с банкова карта е възможно да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция. Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия.
 • Регистрация – сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп.
 1. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
 2. „Техно“ ООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

 1. За да поръчате продукти от сайта, е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай че изберете да се регистрирате, „Техно“ ООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея. В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки. Поръчки могат да бъдат извършвани само от клиенти, приели общите условия.
 2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържащата се в техния профил.
 3. „Техно“ ООД си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
 4. „Техно“ ООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila в момента на обработка на поръчката. „Техно“ ООД не носи отговорност за спазване на сроковете за доставка за продуктите, за които е обозначено, че не са налични в склада на фирмата. За наличието на конкретен продукт най-добре е да се свържете с нас по e-mail или на посочените телефони в раздел контакти.
 5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена.
 6. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции – брой, производител, доставка, модел и др.). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва „Техно“ ООД със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
 7. Извършването на поръчка става чрез избор на оферта и минава през два етапа:

А). Кликване върху бутона с надпис “добави в количката” и кликване на полето за избор на желаната бройка в полето за бройка

Б). Попълване на формата за адрес и обратна връзка, кликване върху бутона “поръчай на този адрес”

 1. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Tehnostore.bg се свърже с него по телефон или e-mail.
 2. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
 3. Чрез натискане на бутона “изпрати на този адрес”, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и „Техно“ ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
 4. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от „Техно“ ООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти, в случай на избрана опция „cash on delivery”. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача или упълномощено от него лице, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. „Техно“ ООД /куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.
 2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
 3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и от срока за доставка.
 4. Техно ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИИ.

 1. При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
 2. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните     случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

 1. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.
 2. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от „Техно“ ООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
 3. По силата на член 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7-дневен срок, в случай че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на „Техно“ ООД. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично писменно разрешение от „Техно“ ООД. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на „Техно“ ООД.
 3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.

 ОТГОВОРНОСТИ

 1. „Техно“ ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 2. „Техно“ ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.
 1. „Техно“ ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Техно ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.technostore.bg
 2. „Техно“ ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 3. „Техно“ ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 4. „Техно“ ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 5. „Техно“ ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на „Техно“ ООД („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат свободно обменяни между „Техно“ ООД и нашите партньори.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 

ЛИЧНИ ДАННИ КОИТО СЪБИРАМЕ

 

 • Когато регистрирате акаунт, купувате продукт и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
 • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

 

ДРУГИ

 

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

 

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители – съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.