Terms and Conditions

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. www.technostore.bg  е уебсайт, който е собственост на ТЕХНО ООД.
 2. На сайта се предлагат продукти, на коитоТехно ООДе официален представител и директен вносител, продукти, на които фирмата е разпространител.
 3. Сайтът предоставя и следните услуги – детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти; връзки към полезни страници,свързани с функционалността на продуктите.
 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
 5. Техно ООДси запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

 1. За да поръчате продукти от сайта, е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай че изберете да се регистрирате, Техно ООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.
 2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържащата се в техния профил.
 3. Техно ООД си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
 4. Техно ООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila в момента на обработка на поръчката. Техно ООД не носи отговорност за спазване на сроковете за доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез поръчка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата. За наличието на конкретен продукт най-добре е да се свържете с нас по e-mail или на посочените телефони в раздел контакти.
 5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена.
 6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.
 7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции – брой, производител, доставка, модел и др.). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
 8. Извършването на поръчка става чрез избор на оферта и минава през два етапа:

а. Кликване върху бутона с надпис “добави в количката” и кликване на полето за избор на желаната бройка в полето за бройка

б. Попълване на формата за адрес и обратна връзка, кликване върху бутона “поръчай на този адрес”

 1. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор наTehnostore.bgсе свърже с него по телефон или e-mail.
 2. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
 3. Чрез натискане на бутона “изпрати на този адрес”, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и Техно ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
 4. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Техно ООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
 2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
 3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и от срока за доставка.
 4. Техно ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

 1. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.
 2. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Техно ООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
 3. По силата на член 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7-дневен срок, в случай че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Техно ООД. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично писменно разрешение от Техно ООД. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на Техно ООД.
 3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.

 ОТГОВОРНОСТИ

 1. Техно ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

      2 Техно ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

 1. Техно ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Техно ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.technostore.bg
 2. Техно ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 3. 5.Техно ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 4. Техно ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 5. Техно ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.
If you have any questions about this Agreement, please contact us filling this contact form